המבקשת

טריאוה אסטרדה

המשיבים

קרן הגמלאות המרכזית בניהול מיוחד

תמי גינור

ע"י ב"כ

עו"ד איתי ברדה

התובעת:

טריאוה אסטרדה

ע"י ב"כ
עו"ד עטרה שינברגר
הנתבעת: קרן הגמלאות המרכזית בניהול מיוחד ע"י ב"כ עו"ד תומר אלטוס

2020 דצמבר 29

בית הדין הארצי לעבודה תל אביב פ"ה 46323-09-20
פסק דין
לפני: סגן הנשיאה אילן איטח , השופט רועי פוליאק, השופט אילן סופר נציג ציבור עובדים ( מר יוסי רחמים, נציג ציבור ) מעסיקים ( מר דן בן חיים )

1 .צירוף צד לפי תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין ), התשנ''ב-1991 , יעשה מהטעמים המפורטים בתקנה אך נדרש כי הצד אותו מצרפים יושפע מתוצאות ההליך. במקרה זה, מאחר והמנוחה היתה גמלאית והמשיבה 2 אינה טוענת כי היא ידועה בציבור של המנוחה, ברי כי להכרעה בתביעת המבקשת אין כל השפעה על זכויותיה של המשיבה 2 .גם ברי כי ההכרעה בשאלת היות המבקשת ידועה בציבור של המנוחה בהליך המתנהל אל מול הקרן ( המשיבה 1 , ) אינו משפיע על שאלת היות המבקשת ידועה בציבור לצרכים אחרים אפילו מונח כי שאלה זו עומדת לדיון בבית משפט לענייני משפחה.

2 .בנסיבות אלה הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה: ''מוצע בשלב זה כי החלטת בית דין קמא תבוטל. ככל שהקרן תירצה להסתייע בעו''ד גינור וב''כ, או לזמן את עו''ד גינור לעדות, היא רשאית לעשות כן''.

3 .ב''כ המבקשת וב''כ המשיבה 1 הסכימו להצעה. ב''כ המשיבה 2 הסכים אף הוא להצעה תוך שהוסיף את הדברים הבאים:

עו"ד איתי ברדה

''... אני מבקש שירשם ברחל בתך הקטנה, לעניין היותה ידועה בציבור אם לאו. אני שומר על טענותי ואני מקבל את הצעת בית הדין בכפוף לכך שאין משמעות לצירופה של

עו''ד תמי גינור

או אי צירופה, בשאלת היותה של התובעת ידועה בציבור. שאלה שצריכה להתברר''.

איב טריאוה אסטרדה

איב טריאוה אסטרדה

צלם : מיאלי צחי

עו"ד איתי ברדה
תמי גינור

עו"ד איתי ברדה

צלם : מיאלי צחי

עורכת דין תמי גינור

צלם : מיאלי צחי

תמי גינור

עורכת דין תמי גינו

צלם : מיאלי צחי

4 .לאור הסכמת הצדדים, החלטת בית הדין האזורי מבוטלת.

5 .אשר להוצאות שב''כ המבקשת עמדה עליהן – לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, לרבות קיום הדיון בהיוועדות חזותית,

הגענו לכלל מסקנה

כי יש לחייב את המשיבה 1 לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכר טרחת עו''ד בסך של 2,000 ₪

תמי גינו

ולחייב את המשיבה 2 לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכר טרחת עו''ד בסך של 4,000 .₪

סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, י"ד טבת תשפ"א )29 דצמבר 2020 ,)בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

איב טריאוה אסטרדה

איב טריאוה אסטרדה

צלם : מיאלי צחי

מידע נוסף על משפחת גינו

תמי גינו

תמי גינור

עו"ד תמי גינור

לכאורה כי תמי גינו ( תמר גינור ) והתובעת הינן הזוכות בצוואה של עיזבון המנוחה בחלקים שווים. התובעת מתנגדת לקיום הצוואה וכך גם אחייני המנוחה .

תמי גינור עורכת דין

המשך בקרוב מאוד

נפגעתם מעורכת דין תמי גינו

זה הזמן לספר לנו על זה
© 2022 - חדשות ישראל באינטרנט
אלוהי המוסר ברשת למען יראו וייראו